Wydawnictwa Studio Tape Label

LTO Barcode Label Generator 1.4.1

 • Upgraded to .Net Framework 4.7.2 fixing incompatibilities with TLS 1.2
 • This is a maintenance release only. It does not include an installer. Please read the file readme.txt in the package.
 • Requires .Net Framework 4.7.2 to be installed
 • This is the last release for LTO Barcode Label Generator – there will be no further support

Pobieranie

Tape Label Studio 2.1.1

 • Upgraded to .Net Framework 4.7.2 fixing incompatibilities with TLS 1.2
 • This is a maintenance release only. It does not include an installer. Please read the file readme.txt in the package.
 • Requires .Net Framework 4.7.2 to be installed
 • This is the last release for Tape Label Studio 2 – there will be no further support

Pobieranie

Tape Label Studio 1.2.3

 • Upgraded to .Net Framework 4.7.2 fixing incompatibilities with TLS 1.2
 • This is a maintenance release only. It does not include an installer. Please read the file readme.txt in the package.
 • Requires .Net Framework 4.7.2 to be installed
 • This is the last release for Tape Label Studio 1 – there will be no further support

Pobieranie

Tape Label Studio 2019.10

 • Redesigned InfoLabel editor
 • Added preview when dragging labels in advanced mode
 • Static preview of alignments in selection window has been replaced by a dynamic one
 • The code for drawing the barcode has been optimized, especially stretching the barcode works as expected now

Pobieranie

Tape Label Studio 2019.09

 • Naprawiono błąd polegający na tym, że etykieta nie była aktualizowana po zmianie ustawień układu strony
 • Wybrana drukarka pozostaje teraz wybrana podczas sesji aplikacji
 • Dodano kalibrację drukarki. Wartości kalibracji drukarki można używać w trybie zaawansowanym, trybie automatycznym oraz w edytorze szablonów
 • aby wyświetlić fizyczne marginesy dowolnej skalibrowanej drukarki
 • Naprawiono błąd polegający na tym, że do narysowania niestandardowego tekstu zastosowano kolor ramki mediatype
 • Naprawiono błąd w edytorze stylów kolorów, w którym nie można było zmienić kodu kreskowego i koloru mediaty
 • Dodano skróty klawiaturowe do głównych narzędzi
 • Naprawiono błąd polegający na tym, że podgląd w edytorze szablonów nie odświeżał się podczas zmiany rozmiaru papieru
 • Naprawiono błąd, w którym nazwa stylu była pusta, gdy brakowało metadanych dla bieżącego lub angielskiego języka
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał otwieranie wcześniej zapisanych dokumentów w trybie automatycznym ze strony powitalnej
 • Dodano wskazówkę „nie znaleziono pliku” w sekcji ostatnio używanych dokumentów
 • Naprawiono błąd z nieprawidłowo sformatowaną datą w edytorze etykiet informacyjnych

Pobieranie

Tape Label Studio 2019.07

 • Całkowicie przeprojektowany od podstaw za pomocą Windows Presentation Foundation
 • Aplikacja wykorzystuje projektowanie materiałów
 • Nowe formaty plików oparte na Json dla stylów kolorów, stylów ramek, szablonów, etykiet informacyjnych itp.
 • Przedstawiamy edytor InfoLabel
 • Dostępne są jasne i ciemne motywy aplikacji
 • Dostępnych jest wiele różnych języków przetłumaczonych maszynowo
 • Wiele innych funkcji, pobierz wersję próbną, aby wypróbować je wszystkie

Pobieranie

Tape Label Studio 2.1.0

 • Naprawiono błąd, który powodował, że etykiety zawierające więcej niż 6 znaków nie wyświetlały się poprawnie, gdy używane są opcje wyrównania „kodu kreskowego w poziomie”
 • Naprawiono błąd w edytorze szablonów, w którym czcionka sufiksu nie była poprawnie stosowana
 • Ulepszone okno dialogowe InfoLabel, ułatwiające dodawanie zmiennych
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał pobranie ostatniej characted z otwartego pliku konfiguracyjnego
 • Naprawiono błąd w procesie aktywacji, który występował, gdy używany jest serwer proxy
 • Naprawiono błąd w pierwszej konfiguracji etykiety, uniemożliwiający zmianę postaci przez użytkownika
 • Naprawiono błąd w konfiguracji pierwszej etykiety, uniemożliwiający użytkownikowi właściwą nawigację między znakami
 • Naprawiono błąd w PageLayoutDialog, który uniemożliwiał użytkownikowi dostarczanie negatywnych przesunięć

Pobieranie

Tape Label Studio 2.0.3

 • Naprawiono kilka błędów w wykrywaniu aktualizacji i funkcjach pobierania
 • Dodano obsługę etykiet diagnostycznych, które mają spacje w etykiecie
 • Dodano schemat kolorów etykiet diagnostycznych
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał automatyczne odświeżanie podczas edycji tekstu etykiety w trybie zaawansowanym

Pobieranie

Tape Label Studio 2.0.2

 • Naprawiono błąd podczas odczytu metadanych z plików w stylu v1
 • Naprawiono błąd związany z wyświetlaniem wielu elementów jednocześnie w stylach kolorów, stylach ramek i szablonach
 • Style kolorów, style ramek i listy szablonów są teraz sortowane według nazw, zanim w ogóle nie zostały posortowane
 • Metadane można teraz łatwo dodawać do stylów kolorów, stylów ramek i szablonów

Pobieranie

Tape Label Studio 2.0.1

 • Naprawiono błąd w oknie Ustawienia, w którym wszystkie sekcje nosiły nazwę Tekst
 • Naprawiono błąd w oknie dialogowym InfoLabel, w którym bieżący pakiet językowy w ogóle nie był używany
 • Naprawiono błąd, który występował, gdy istniało wiele plików językowych z tym samym kodem ISO
 • Utworzono nowe tłumaczenie na niemiecki
 • Naprawiono błąd z plikami językowymi utf-8
 • Naprawiono błąd z podpowiedziami w plikach językowych
 • Podczas zmiany języka nie wszystkie części TLS zastosowały zmianę
 • Naprawiono błąd w ColorStylesEditor, w którym domyślne kolory nie były poprawnie stosowane
 • Naprawiono błąd związany ze stosowaniem pakietu językowego w BorderStyleDialog i PaperSizeDialog
 • Naprawiono układ BorderCornerStyleDialog
 • Dodano PageLayoutDialog, przeniesiono ustawienia PageLayout do nowego okna dialogowego
 • Dodano szablony etykiet dla 3592 taśm
 • Dodano linki do łatwego kupowania etykiet online

Pobieranie

Tape Label Studio 2.0.0.2570

 • To jest wersja BETA. Nie używaj tej wersji w środowiskach produkcyjnych. Możesz jednak spróbować.
 • Korzystanie z .NET Framework 4.6, który jest teraz wymagany
 • Przeprojektowana wewnętrzna struktura danych zapewniająca większą elastyczność, stabilność, większą szybkość i mniej kodu do utrzymania
 • Dodano możliwość dodawania etykiet z dowolnego pliku tekstowego zawierającego etykiety w trybie zaawansowanym
 • Poprawiona ogólna prędkość TLS dzięki równoległości i wielowątkowości
 • Tryb zaawansowany z wieloma etykietami jest teraz znacznie szybszy przy zmianie tylko kilku etykiet
 • Usunięto widok listy ultradźwięków z trybu zaawansowanego i zastąpiono go szybszym
 • Ponowne zapisywanie i ładowanie etykiet przy zamykaniu i uruchamianiu dzięki nowemu stylowi obsługi plików / save / load, który umożliwia zapisanie pracy w dowolnym miejscu
 • Przeprojektowana etykieta informacyjna, która jest teraz częścią bieżącego dokumentu etykiety, a nie ustawień programu
 • Wprowadzono nowy typ pliku .tls, który zapisuje twoją pracę na dokumencie etykiety i jego ustawieniach
 • Dodano przycisk Usuń do stylów kolorów, stylów obramowania i edytorów szablonów
 • Przeprojektowane pliki szablonów, oferujące większą elastyczność i funkcjonalność, stare pliki szablonów nadal będą działać
 • Typ nośnika można teraz dowolnie zmieniać w trybie automatycznym. Podwójne kliknięcie otwiera listę dostępnych typów mediów
 • Usunięto zewnętrzną bibliotekę zip i zmieniono archiwum zip .NET 4.5
 • Dodano obsługę papieru ciągłego
 • Rozpoczął wdrażanie obsługi TapeManager

Pobieranie

Tape Label Studio 1.2.2

 • Naprawiono błąd zliczania maksymalnej liczby etykiet, które należy utworzyć
 • Naprawiono błąd polegający na niepoprawnym ładowaniu stylów ramek w edytorze stylów ramek
 • Naprawiono błąd, w którym style kolorów, style obramowania i szablony mogły być eksportowane tylko jako pliki pdf
 • Naprawiono błąd z nieprawidłowym rysowaniem paska informacyjnego po zapisaniu w pliku pdf
 • Dodano nazwę szablonu do infolabelu
 • Podczas zapisywania plików pdf Tape Label Studio wypełnia teraz metadane zapisanego pliku
 • Przełączono instalację na pakiet msi

Pobieranie

Tape Label Studio 1.2.0

 • Naprawiono błąd z nieprawidłowym rysowaniem linii trasowania
 • Dodano edytor szablonów
 • Zmieniono opcje antyaliasingu z tak / nie, aby użyć aa, użyj aa, ale nie dla kodu kreskowego i nie używaj aa
 • Naprawiono błąd polegający na tym, że cofanie nie działało w edytorach kolorów i stylów ramek
 • Dodano opcję etykiety informacyjnej
 • Dodano zaznacz wszystko, wybierz nie w menu kontekstowym trybu zaawansowanego
 • Zmieniono okno dialogowe dodawania etykiet w trybie zaawansowanym, aby można było wkleić wiele oddzielnych etykiet

Pobieranie

Tape Label Studio 1.1.1

 • Naprawiono błąd z postępem paska zadań w środowiskach starszych niż Windows 7
 • Naprawiono błąd z podglądem stylów kolorów i ramek
 • Drobne poprawki w plikach językowych
 • Naprawiono błąd w trybie zaawansowanym, w którym użytkownik mógł zmieniać nazwy etykiet z nieprawidłowymi znakami

Pobieranie

Tape Label Studio 1.1.0

 • Dodano przycisk „Sprawdź dostępność aktualizacji” w oknie dialogowym „wyślij raport o błędzie”
 • Naprawiono błąd, w którym przesunięcia nie były poprawnie zapisywane / ładowane
 • Naprawiono błąd, w którym niestandardowe pole tekstowe nie było włączone po rejestracji
 • Naprawiono błąd, w którym niestandardowy tekst nie był zapisywany przy wyjściu
 • Zaktualizowany autozapis przy wyjściu, dzięki czemu wszystkie ustawienia etykiet są automatycznie zapisywane przy wyjściu i ładowane przy uruchomieniu
 • Pole statusu strony nie wyświetlało numeru strony ponownie, gdy straciła fokus, zostało to naprawione
 • Naprawiono błąd, w którym tryb zaawansowany nie został odblokowany, nawet gdy program został aktywowany
 • Dodano okno Ustawienia z niektórymi ustawieniami ogólnymi. Scalone ustawienia proxy i rejestracja
 • Dodano automatyczne sprawdzanie aktualizacji
 • Dodano zaktualizowany plik języka niemieckiego

Pobieranie

Tape Label Studio 1.0.1

 • Wersja serwisowa
 • Naprawiono sprawdzanie poprawności etykiety
 • Niektóre poprawki dotyczące nieobsługiwanych wyjątków
 • Usunięto czas oczekiwania w oknie dialogowym o uruchomieniu programu

Pobieranie

Generator etykiet kodów kreskowych LTO 1.4.0

 • nieznacznie przeprojektowany interfejs użytkownika
 • dodano widok zaawansowany, aby edytować każdą etykietę i jej właściwości
 • listę etykiet z widoku zaawansowanego można eksportować i importować
 • dodano sekcję Cyfry do plików schematów kolorów, umożliwiając kolory zależne od pozycji
 • dodano opcję proxy do rejestracji i kontroli aktualizacji
 • przełączono na profil klienta .NET Framework 4.0
 • ikona aplikacji została edytowana w celu obsługi „większych” widoków w Eksploratorze

Pobieranie

Generator etykiet kodów kreskowych LTO 1.3.0

 • dodano opcję antyaliasingu i domyślnie wyłączono antyaliasing
 • dodano typy nośników kaset czyszczących CU, C1, C2, C3, C4 i C5
 • szablony usunięte ze źródła i przeniesione do plików zewnętrznych (nieedytowalnych)
 • naprawiono błąd, w którym mediatype nie było stosowane do kodu kreskowego

Pobieranie