Studio etykiet taśmowych 2021.2

  • Dodano możliwość zapisania opinii jako pliku i wysłania jej ręcznie
  • Naprawiono błąd, który powodował awarię aplikacji, gdy nie można było wydrukować dokumentu
  • Naprawiono błąd, przez który nie można było już otwierać adresów URL w domyślnej przeglądarce (przełomowa zmiana w net core 3)
  • Naprawiono błąd, w którym pusta lista etykiet do dodania w trybie zaawansowanym prowadzi do błędu
  • Naprawiono błąd w podglądzie wyboru wyrównania po użyciu edytora szablonów
  • Naprawiono błąd polegający na tym, że przyciski znikały przy niskiej rozdzielczości systemu Windows / ustawionych opcjach wysokiego skalowania
  • Naprawiono błąd polegający na tym, że przycisk w oknie dialogowym wyboru kalibracji drukarki był wyłączony, gdy lista była pusta

Pobieranie