Tape Label Studio 2019.09

 • Naprawiono błąd polegający na tym, że etykieta nie była aktualizowana po zmianie ustawień układu strony
 • Wybrana drukarka pozostaje teraz wybrana podczas sesji aplikacji
 • Dodano kalibrację drukarki. Wartości kalibracji drukarki można używać w trybie zaawansowanym, trybie automatycznym oraz w edytorze szablonów
 • aby wyświetlić fizyczne marginesy dowolnej skalibrowanej drukarki
 • Naprawiono błąd polegający na tym, że do narysowania niestandardowego tekstu zastosowano kolor ramki mediatype
 • Naprawiono błąd w edytorze stylów kolorów, w którym nie można było zmienić kodu kreskowego i koloru mediaty
 • Dodano skróty klawiaturowe do głównych narzędzi
 • Naprawiono błąd polegający na tym, że podgląd w edytorze szablonów nie odświeżał się podczas zmiany rozmiaru papieru
 • Naprawiono błąd, w którym nazwa stylu była pusta, gdy brakowało metadanych dla bieżącego lub angielskiego języka
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał otwieranie wcześniej zapisanych dokumentów w trybie automatycznym ze strony powitalnej
 • Dodano wskazówkę „nie znaleziono pliku” w sekcji ostatnio używanych dokumentów
 • Naprawiono błąd z nieprawidłowo sformatowaną datą w edytorze etykiet informacyjnych

Pobieranie