Studio etykiet taśmowych 2024.4

  • Zaktualizowano obsługę jasnych i ciemnych motywów
  • Dodano opcję motywu do śledzenia ustawień systemu operacyjnego
  • Zaktualizowane motywy do obsługi MaterialDesignInXAML v5
  • Naprawiono kolory tła w oknie wyboru czcionki

Pobieranie