Tape Label Studio 2.1.0

  • Naprawiono błąd, który powodował, że etykiety zawierające więcej niż 6 znaków nie wyświetlały się poprawnie, gdy używane są opcje wyrównania „kodu kreskowego w poziomie”
  • Naprawiono błąd w edytorze szablonów, w którym czcionka sufiksu nie była poprawnie stosowana
  • Ulepszone okno dialogowe InfoLabel, ułatwiające dodawanie zmiennych
  • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał pobranie ostatniej characted z otwartego pliku konfiguracyjnego
  • Naprawiono błąd w procesie aktywacji, który występował, gdy używany jest serwer proxy
  • Naprawiono błąd w pierwszej konfiguracji etykiety, uniemożliwiający zmianę postaci przez użytkownika
  • Naprawiono błąd w konfiguracji pierwszej etykiety, uniemożliwiający użytkownikowi właściwą nawigację między znakami
  • Naprawiono błąd w PageLayoutDialog, który uniemożliwiał użytkownikowi dostarczanie negatywnych przesunięć

Pobieranie