Tape Label Studio 1.2.0

  • Naprawiono błąd z nieprawidłowym rysowaniem linii trasowania
  • Dodano edytor szablonów
  • Zmieniono opcje antyaliasingu z tak / nie, aby użyć aa, użyj aa, ale nie dla kodu kreskowego i nie używaj aa
  • Naprawiono błąd polegający na tym, że cofanie nie działało w edytorach kolorów i stylów ramek
  • Dodano opcję etykiety informacyjnej
  • Dodano zaznacz wszystko, wybierz nie w menu kontekstowym trybu zaawansowanego
  • Zmieniono okno dialogowe dodawania etykiet w trybie zaawansowanym, aby można było wkleić wiele oddzielnych etykiet

Pobieranie