Tape Label Studio 2.0.1

 • Naprawiono błąd w oknie Ustawienia, w którym wszystkie sekcje nosiły nazwę Tekst
 • Naprawiono błąd w oknie dialogowym InfoLabel, w którym bieżący pakiet językowy w ogóle nie był używany
 • Naprawiono błąd, który występował, gdy istniało wiele plików językowych z tym samym kodem ISO
 • Utworzono nowe tłumaczenie na niemiecki
 • Naprawiono błąd z plikami językowymi utf-8
 • Naprawiono błąd z podpowiedziami w plikach językowych
 • Podczas zmiany języka nie wszystkie części TLS zastosowały zmianę
 • Naprawiono błąd w ColorStylesEditor, w którym domyślne kolory nie były poprawnie stosowane
 • Naprawiono błąd związany ze stosowaniem pakietu językowego w BorderStyleDialog i PaperSizeDialog
 • Naprawiono układ BorderCornerStyleDialog
 • Dodano PageLayoutDialog, przeniesiono ustawienia PageLayout do nowego okna dialogowego
 • Dodano szablony etykiet dla 3592 taśm
 • Dodano linki do łatwego kupowania etykiet online

Pobieranie