Tape Label Studio 2.0.3

  • Naprawiono kilka błędów w wykrywaniu aktualizacji i funkcjach pobierania
  • Dodano obsługę etykiet diagnostycznych, które mają spacje w etykiecie
  • Dodano schemat kolorów etykiet diagnostycznych
  • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał automatyczne odświeżanie podczas edycji tekstu etykiety w trybie zaawansowanym

Pobieranie