Generator etykiet kodów kreskowych LTO 1.4.0

  • nieznacznie przeprojektowany interfejs użytkownika
  • dodano widok zaawansowany, aby edytować każdą etykietę i jej właściwości
  • listę etykiet z widoku zaawansowanego można eksportować i importować
  • dodano sekcję Cyfry do plików schematów kolorów, umożliwiając kolory zależne od pozycji
  • dodano opcję proxy do rejestracji i kontroli aktualizacji
  • przełączono na profil klienta .NET Framework 4.0
  • ikona aplikacji została edytowana w celu obsługi „większych” widoków w Eksploratorze

Pobieranie