Tape Label Studio 2023.7

  • Naprawiono błąd w wydaniach domowych i standardowych, który występował, gdy nie wybrano opisu etykiety
  • Dodano właściwość wysokości kodu kreskowego w edytorze szablonów, która jest pośrednio proporcjonalna do właściwości wysokości pola tekstowego
  • Naprawiono błąd powiększania w edytorze szablonów
  • Dodano przycisk zoomu 100%
  • Całkowicie przeprojektowany edytor stylów obramowania
  • Dodano kolory do stylów obramowania
  • Wyrównania można teraz używać w edytorze szablonów do testowania zmian wprowadzonych w szablonie

Pobieranie