Studio Etykiet Taśmowych 2023.11

  • Naprawiono błąd w procedurze aktualizacji, który prowadził do pobierania uszkodzonych plików aktualizacji
  • Naprawiono błąd, który powodował, że stan stylów obramowań tylko do odczytu nie był uwzględniany w pierwszej kolejności podczas wybierania koloru
  • Naprawiono błąd uniemożliwiający użycie przeciągania i upuszczania w edytorze LabelDescriptions
  • Dodano przyciski „Nowy” do edytorów BorderStyles, ColorStyles, Templates, InfoLabels i LabelDescriptions
  • Logowanie do dziennika zdarzeń systemu Windows zostało usunięte i zastąpione logowaniem do pliku

Pobieranie