Tape Label Studio 1.0.1

  • Wersja serwisowa
  • Naprawiono sprawdzanie poprawności etykiety
  • Niektóre poprawki dotyczące nieobsługiwanych wyjątków
  • Usunięto czas oczekiwania w oknie dialogowym o uruchomieniu programu

Pobieranie