Tape Label Studio 2022.11

Tape Label Studio 2022.11 Fixed initial size of First Label dialog Fixed initial size of Mediatype selection dialog Fixed double click on items in Mediatype selection dialog Fixed initial size of Alignment selection dialog Fixed initial size of ColorStyle selection...

Studio etykiet taśmowych 2022.10

Tape Label Studio 2022.10 Fixed a bug with deleting the selected message in messages window Added support for new license pdf documents, that can be opened by or pasted into TLS to apply the license Migrated to .NET 6 Added support for Windows 11 and Windows Server...

Studio etykiet taśmowych 2021.6

Tape Label Studio 2021.6 Migrowane do .NET 5 Tape Label Studio jest teraz tylko 64-bitowe, 32-bitowe nie jest już obsługiwane. Dodano pasek przekąsek w głównym oknie, gdzie powiadomienia są wyświetlane przez krótki czas. Dodano okno wiadomości, w którym można odczytać wszystkie powiadomienia. ...

Studio etykiet taśmowych 2021.2

Tape Label Studio 2021.2 Dodano możliwość zapisania opinii jako pliku w celu ręcznego wysłania Naprawiono błąd, który powodował awarię aplikacji, gdy nie można było wydrukować dokumentu Naprawiono błąd, w wyniku którego nie można było już otwierać adresów URL w domyślnej przeglądarce (zepsuta zmiana w...

Tape Label Studio 2020.06

Tape Label Studio 2020.06 Naprawiono błąd, który uniemożliwiał eksport etykiet jako dokument pdf Zaktualizowano wszystkie języki Okno dialogowe błędu zostało zastąpione przez okno dialogowe „wyślij opinię” w menu głównym Naprawiono błąd, w którym nie wszystkie pola zostały zresetowane podczas ...

Tape Label Studio 2020.03 beta

Tape Label Studio 2020.03 beta Migracja do .NET Core 3.1 Naprawiono błąd, w wyniku którego skojarzone typy plików nie ładowały się prawidłowo po podwójnym kliknięciu Naprawiono błąd w niestandardowych szablonach niebędących mediatypami, powodując awarię aplikacji Naprawiono weryfikację podpisów dla wszystkich plików tls ...