Wydano generator kodów kreskowych LTO 1.4.0

LTO Barcode Label Generator 1.4.0 wydany dzisiaj (28 października 2013) LTO Barcode Label Generator w wersji 1.4.0 został wydany i jest już dostępny do pobrania. Informacje o wersji nieznacznie przeprojektowany interfejs użytkownika dodano zaawansowany widok, aby edytować każdą etykietę i jej ...

Generator etykiet kodów kreskowych LTO 1.4.0

LTO Barcode Label Generator 1.4.0 nieznacznie przeprojektowany interfejs użytkownika dodano zaawansowany widok, aby edytować każdą pojedynczą etykietę, a listę etykiet właściwości z widoku zaawansowanego można wyeksportować i zaimportować dodaną sekcję Cyfry do plików schematu kolorów, umożliwiając zależne od pozycji ...