Tape Label Studio 2024.4 dostępne do pobrania

Właśnie opublikowaliśmy nową wersję Tape Label Studio: 2024.4.

Oto najważniejsze informacje z tego wydania:

  • Zaktualizowano obsługę jasnych i ciemnych motywów
  • Dodano opcję motywu do śledzenia ustawień systemu operacyjnego
  • Zaktualizowane motywy do obsługi MaterialDesignInXAML v5
  • Naprawiono kolory tła w oknie wyboru czcionki

Aktualizacja jest dostępna w sekcji pobierania Tape Label Studio.

Pobieranie