LTO streckkodsetikettgenerator 1.4.0

  • något omdesignat användargränssnitt
  • lagt till avancerad vy för att redigera varje enskild etikett och dess egenskaper
  • etikettlista från avancerad vy kan exporteras och importeras
  • läggs till siffersektionen i färgschemafiler som tillåter positionsberoende färger
  • lagt till proxyalternativ till registrering och uppdateringskontroll
  • bytte till .NET Framework 4.0-klientprofil
  • applikationsikonen har redigerats för att stödja "större" vyer i explorer

Ladda ner