LTO Barcode Label Generator 1.4.0

  • enigszins opnieuw ontworpen gebruikersinterface
  • geavanceerde weergave toegevoegd om elk label en zijn eigenschappen te bewerken
  • labellijst van geavanceerde weergave kan worden geëxporteerd en geïmporteerd
  • sectie Cijfers toegevoegd aan kleurenschemabestanden die positie-afhankelijke kleuren mogelijk maken
  • proxy-optie toegevoegd aan registratie en update-controle
  • overgeschakeld naar .NET Framework 4.0-clientprofiel
  • toepassingspictogram is bewerkt om "grotere" weergaven in Explorer te ondersteunen

Download