Tape Label Studio 2.1.0

  • Rettet en feil der etiketter med mer enn 6 tegn ikke ble vist riktig når du bruker "strekkode horisontale" justeringsalternativer
  • Rettet en feil i maleredigereren der suffiksetypen ikke ble brukt riktig
  • Forbedret InfoLabel-dialog, noe som gjør det enklere å legge til variabler
  • Rettet en feil som forhindret at de siste karakteriserte ble hentet fra en åpnet konfigurasjonsfil
  • Rettet en feil i aktiveringsprosessen som oppstod når en proxy-server brukes
  • Rettet en feil i den første etikettkonfigurasjonen, og hindret brukeren i å endre et tegn
  • Rettet en feil i den første etikettkonfigurasjonen, slik at brukeren ikke kan navigere fra et tegn til et annet
  • Rettet en feil i PageLayoutDialog som forhindret brukeren i å gi negative forskyvninger

nedlasting