Tape Label Studio 2.1.0

  • Een bug gerepareerd waarbij labels met meer dan 6 tekens niet correct werden weergegeven bij het gebruik van de "barcode horizontal" uitlijningsopties
  • Een bug in de sjablooneditor opgelost waarbij het achtervoegsellettertype niet correct werd toegepast
  • Verbeterd dialoogvenster InfoLabel, waardoor het eenvoudiger wordt om variabelen toe te voegen
  • Een bug gerepareerd die verhinderde dat het laatste karakter werd opgehaald uit een geopend configuratiebestand
  • Een bug in het activeringsproces opgelost die zich voordeed wanneer een proxy-server wordt gebruikt
  • Een bug in de eerste labelconfiguratie opgelost, waardoor de gebruiker geen karakter kon veranderen
  • Probleem opgelost in eerste labelconfiguratie, waardoor de gebruiker niet correct van het ene teken naar het andere kon navigeren
  • Probleem opgelost in PageLayoutDialog waardoor de gebruiker geen negatieve offsets kon geven

Download