Tape Label Studio 2.0.3

  • Rettet flere feil i oppdateringsdeteksjon og nedlastingsfunksjoner
  • Lagt til støtte for diagnostiske etiketter som har et mellomrom i etiketten
  • Lagt til et fargeskjema for diagnostiske etiketter
  • Rettet en feil som forhindret automatisk oppdatering når du redigerte en etikettekst i avansert modus

nedlasting