Tape Label Studio 1.2.0

  • Rettet en feil med vertikale justeringer som ikke ble trukket riktig
  • Lagt til maleditor
  • Endret antialiaseringsalternativer fra ja / nei for å bruke aa, bruk aa men ikke for strekkode og ikke bruk aa
  • Rettet en feil der angre ikke fungerte i colorstyle og grenser til redaktører
  • Lagt til alternativet for etikett
  • Lagt til velg alle, velg ikke i kontekstmenyen for avansert modus
  • Endret legg til etikettdialog i avansert modus slik at flere adskilte etiketter kan limes inn

nedlasting