Tape Label Studio 1.0.1

  • Vedlikeholdsfrigjøring
  • Fast etikettvalidering
  • Noen rettelser angående ubehandlede unntak
  • Fjernet ventetid i omtrent dialog om programstart

nedlasting