Teyp Etiketi Studio 2.0.2

  • V1 stil dosyalarından meta verileri okuma hatası düzeltildi.
  • Renk stilleri, kenarlık stilleri ve şablon kutularındaki birçok öğeye aynı anda görüntülenmesi ile ilgili bir hata düzeltildi
  • Renk stilleri, kenarlık stilleri ve şablon listeleri, şimdi sıralanmadan önce ada göre sıralanır.
  • Meta veriler artık renk stillerine, kenarlık stillerine ve şablonlara kolayca eklenebilir

İndir