Tape Label Studio 1.2.2

  • Rettet en feil med telling av maksimale etiketter som skal opprettes
  • Rettet en feil med grensestiler som ikke ble lastet riktig i redigeringen av grensestiler
  • Rettet en feil der fargestiler, kantlinestiler og maler bare kunne eksporteres som pdf-filer
  • Rettet en feil med infolabel som ikke ble trukket riktig når den ble lagret på pdf
  • Lagt til malnavnet til infolabel
  • Når du lagrer pdf-filer, fyller Tape Label Studio nå metadata for den lagrede filen
  • Byttet oppsett til msi-pakke

nedlasting