Tapelabel Studio 2024.4

  • Bijgewerkte verwerking van lichte en donkere thema's
  • Thema-optie toegevoegd om de OS-instelling te volgen
  • Bijgewerkte thema's ter ondersteuning van MaterialDesignInXAML v5
  • Achtergrondkleuren opgelost in het dialoogvenster voor lettertypeselectie

Download