Alignment Selection
Search alignments Selected alignment Ok Button Close Button

Search alignments

To jest pole wyszukiwania. Wpisz tutaj, aby przefiltrować poniższą listę.

Selected alignment

This is the currently selected alignment option. You can choose any alignment in the list by selecting it.

Przycisk OK

Kliknij przycisk OK, aby zastosować wprowadzone zmiany.

Przycisk Zamknij

Kliknij przycisk zamykania, aby opuścić okno dialogowe bez stosowania żadnych zmian.