Alignment Selection
Search alignments Selected alignment Ok Button Close Button

Zoek uitlijningen

Dit is een zoekvak. Typ hier om de onderstaande lijst te filteren.

Geselecteerde uitlijning

Dit is de momenteel geselecteerde uitlijningsoptie. U kunt elke uitlijning in de lijst kiezen door deze te selecteren.

Oké knop

Klik op de knop OK om de aangebrachte wijzigingen toe te passen.

Knop Sluiten

Klik op de knop Sluiten om het dialoogvenster te verlaten zonder wijzigingen toe te passen.