Wydano Tape Label Studio 1.1

Dzisiaj (31 lipca 2014 r.) Tape Label Studio 1.1 zostało wydane i jest już dostępne do pobrania.

Informacje o wydaniu:

  • Dodano przycisk „” Sprawdź dostępność aktualizacji ”” w oknie dialogowym „” wyślij raport o błędzie ””
  • Naprawiono błąd, w którym przesunięcia nie były poprawnie zapisywane / ładowane
  • Naprawiono błąd, w którym niestandardowe pole tekstowe nie było włączone po rejestracji
  • Naprawiono błąd, w którym niestandardowy tekst nie był zapisywany przy wyjściu
  • Zaktualizowany autozapis przy wyjściu, dzięki czemu wszystkie ustawienia etykiet są automatycznie zapisywane przy wyjściu i ładowane przy uruchomieniu
  • Pole statusu strony nie wyświetlało numeru strony ponownie, gdy straciła fokus, zostało to naprawione
  • Naprawiono błąd, w którym tryb zaawansowany nie został odblokowany, nawet gdy program został aktywowany
  • Dodano okno Ustawienia z niektórymi ustawieniami ogólnymi. Scalone ustawienia proxy i rejestracja
  • Dodano automatyczne sprawdzanie aktualizacji
  • Dodano zaktualizowany plik języka niemieckiego