Wydano Tape Label Studio 1.2.2

Dzisiaj (28 kwietnia 2015 r.) Tape Label Studio 1.2.2 zostało wydane i jest już dostępne do pobrania.

Informacje o wydaniu:

  • Naprawiono błąd zliczania maksymalnej liczby etykiet, które należy utworzyć
  • Naprawiono błąd polegający na niepoprawnym ładowaniu stylów ramek w edytorze stylów ramek
  • Naprawiono błąd, w którym style kolorów, style obramowania i szablony mogły być eksportowane tylko jako pliki pdf
  • Naprawiono błąd z nieprawidłowym rysowaniem paska informacyjnego po zapisaniu w pliku pdf
  • Dodano nazwę szablonu do infolabelu
  • Podczas zapisywania plików pdf Tape Label Studio wypełnia teraz metadane zapisanego pliku
  • Przełączono instalację na pakiet msi