Wydano generator kodów kreskowych LTO 1.3.0

Dzisiaj (23 sierpnia 2013 r.) LTO Barcode Label Generator w wersji 1.3.0 został wydany i jest już dostępny do pobrania.

Informacje o wydaniu

  • dodano opcję antyaliasingu i domyślnie wyłączono antyaliasing
  • dodano typy nośników kaset czyszczących CU, C1, C2, C3, C4 i C5
  • szablony usunięte ze źródła i przeniesione do plików zewnętrznych (nieedytowalnych)
  • naprawiono błąd, w którym mediatype nie było stosowane do kodu kreskowego