LTO Barcode Label Generator 1.3.0

  • optie anti-aliasing toegevoegd en standaard anti-aliasing uitgeschakeld
  • mediatypen reinigingscartridges CU, C1, C2, C3, C4 en C5 toegevoegd
  • sjablonen verwijderd uit bron en verplaatst naar externe bestanden (niet bewerkbaar)
  • er is een fout verholpen waarbij het mediatype niet op barcode was toegepast

Download