LTO Barcode Label Generator 1.0.2

  • vaste achtergrondkleur voor numerieke tekens bij gebruik van opties voor verticale uitlijning
  • alle dialoogvensters (behalve het hoofdvenster) tonen geen taakbalkpictogrammen meer
  • item voor controle op updates toegevoegd in het helpmenu

Download