Teyp Etiketi Studio 2.0.3

  • Güncelleme tespiti ve indirme fonksiyonlarındaki birkaç hata giderildi
  • Etikette boşluk bulunan tanılama etiketleri için destek eklendi
  • Tanılama etiketleri renk şeması eklendi
  • Gelişmiş modda bir etiket metni düzenlerken otomatik yenilemeyi engelleyen bir hata düzeltildi

İndir