Teyp Etiketi Studio 1.0.1

  • Bakım sürümü
  • Sabit etiket doğrulama
  • İşlenmeyen istisnalar ile ilgili bazı düzeltmeler
  • Program başlangıcında iletişim kutusundaki bekleme süresi kaldırıldı

İndir