Tape Label Studio 2.1.0

  • Fixade ett fel där etiketter med mer än 6 tecken inte visades korrekt när du använder “horisontella streckkodsinställningar”
  • Fixade ett fel i mallredigeraren där suffixteckensnittet inte tillämpades korrekt
  • Förbättrad InfoLabel-dialog, vilket gör det lättare att lägga till variabler
  • Fixade ett fel som förhindrade att de sista karaktärerna hämtades från en öppnad konfigurationsfil
  • Fixade ett fel i aktiveringsprocessen som inträffade när en proxyserver används
  • Fixade ett fel i den första etikettkonfigurationen, vilket hindrade användaren från att ändra ett tecken
  • Fixade ett fel i den första etikettkonfigurationen, vilket hindrade användaren från att navigera ordentligt från ett tecken till ett annat
  • Fixade ett fel i PageLayoutDialog som hindrade användaren från att tillhandahålla negativa förskjutningar

Ladda ner