Tape Label Studio 2.0.2

  • Fixade ett fel med att läsa metadata från v1-stilfiler
  • Fixade ett fel med att visa till många objekt i färgstilar, kantstilar och mallar samtidigt
  • Färgstilar, kantstilar och listor med mallar sorteras efter namn nu innan de inte sorterades alls
  • Metadata kan nu enkelt läggas till färgstilar, kantstilar och mallar

Ladda ner