Tape Label Studio 1.2.2

  • Fixade ett fel med räkning av maximala etiketter som ska skapas
  • Fixade ett fel med kantstilar som inte laddas korrekt i redigeraren för gränssnittsstilar
  • Fixade ett fel där färgstilar, kantstilar och mallar bara kunde exporteras som pdf-filer
  • Fixade en bugg där infolabeln inte ritades korrekt när den sparades i pdf
  • Lade till mallnamn till infolabel
  • När du sparar pdf-filer fyller Tape Label Studio nu metadata för den sparade filen
  • Byt inställning till msi-paket

Ladda ner