Tape Label Studio 1.0.1

  • Underhållsfrigöring
  • Fast etikettvalidering
  • Några korrigeringar om obehandlade undantag
  • Borttagen väntetid i dialogrutan om programstart

Ladda ner