LTO Strekkodelabelgenerator 1.4.0

  • litt redesignet brukergrensesnitt
  • lagt til avansert visning, for å redigere hver enkelt etikett og dens egenskaper
  • etikettliste fra avansert visning kan eksporteres og importeres
  • lagt siffer-delen til fargeskjemafiler som tillater posisjonsavhengige farger
  • lagt proxy-alternativ til registrering og oppdateringssjekk
  • byttet til .NET Framework 4.0-klientprofil
  • programikonet er redigert for å støtte "større" visninger i explorer

nedlasting