Tape Label Studio 2.0.3

Tape Label Studio 2.0.3 Fikset flere feil i oppdateringsdeteksjon og nedlastingsfunksjoner Lagt til støtte for diagnostiske etiketter som har et mellomrom i etiketten Lagt et diagnosetiketter fargeskjema Fikset en feil som forhindret automatisk oppdatering når du redigerer en etikettekst i ...