Ermee beginnen

Wanneer Tape Label Studio voor het eerst wordt gestart, ziet het eruit zoals in de bovenstaande schermafbeelding wordt getoond.

Afhankelijk van de versie die u hebt gekocht, ziet u min of meer knoppen. Deze documentatie is niet gericht op een specifieke versie.

Het hoofdvenster bestaat uit 4 delen. Bovenaan vindt u het lintmenu met bedieningselementen om configuraties te openen en op te slaan, evenals labels, automatische en geavanceerde weergaven, zoom, enz. Deze bedieningselementen worden behandeld in de sectie Menu.

Het paneel aan de linkerkant bevat instellingen voor uw labels - met behulp van de automatische modus of de geavanceerde modus.

Het gedeelte aan de rechterkant is het voorbeeldvenster. Het toont direct wijzigingen aangebracht in labels, stijlen of pagina-indeling (als Auto refresh is ingeschakeld).

De blauwe balk onderaan geeft het huidige zoomniveau, de actieve pagina en - als er een actie aan de gang is - een voortgangsindicator.